Kontakt
Bytové družstvo Na RovináchNa Rovinách

Na Rovinách 573 a 574
Praha 4 – Lhotka, PSČ 14200

IČO 25600966

vedeném Městským soudem v Praze – oddíl Dr., vložka 3525

email: bdnarovinach@gmail.com


představenstvo družstva

Aleš Soukup – předseda družstva

Marie Adámková  – místopředseda a pokladník

Petra Chocholatá

Jaromíra Pibilová

Edita Newson

revizní komise družstva

Jana Vrbová – předsedkyně komise

Romana Havlíčková

Zdeňka Vejtrubová


POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Na Rovinách

se sídlem Na rovinách č. 573/3, IČ 25600966, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3525

Představenstvo Bytového družstva Na rovinách tímto oznamuje, že dne 23.4.2024 od 19:00 do 20:00 proběhne jednání členské schůze Družstva.

Schůze se uskuteční v prostorách Kulturního centra Novodvorská,  Novodvorská 151, učebna č. 109.

program jednání:

 1. Zahájení a kontrola schopnosti členské schůze se usnášet
 2. Schválení p. Vodrážkové za člena revizní komise
 3. Zpráva o hospodaření družstva
 4. Zpráva revizní komise o kontrole
 5. Odečet vody a topení – on line přístup
 6. Údržba a opravy
  1. Vstupní schodiště – vybrána firma Kvalte s.r.o.
  1. Střecha a její zateplení (projekt, dotace, realizace)
  1. Solární články a úložiště elektrické energie
 7. Různé
 8. Diskuze a závěr

S ohledem na potřebu řešit klíčové záležitosti pro chod družstva je velmi žádoucí účast všech členů družstva !!!

Pozvánka je zveřejněna v souladu se zákonem o obchodních korporacích na webových stránkách Družstva www.bdnarovinach.cz

V Praze dne 4.4.2024

za Bytové družstvo Na Rovinách         

RNDr. Aleš Soukup, PhD